Tel: 08 - 661 48 59

Onsdag den 22 januari kommer vår läkare Kent Johansson tillbaka igen med mottagning hos oss.

Han kommer att finnas hos oss varannan onsdag kl. 13-17 för föreningens medlemmar.

För bokning av besök ring ÖSF 6614859, inga utredningar.