Tel: 08 - 661 48 59

Publicerat 20-03-13

INSTÄLLDA FÖRELÄSNINGAR
25/3 Capio ögonÖgats åldrande.
18/3Nadja Öström Sköldkörtelns livsnödvändiga roll I vår kropp         
22/4 – historiker Johan Haage Livet i gamla Klara – hur såg det ut innan grävskoporna kom?

DESSUTOM inställt
HLR- Hjärt-lungräddnings utbildning den 18 mars.