Tel: 08 - 661 48 59

På grund av rådande personalsituation på ÖSF har vi blivit tvungna att ställa in drop-in mottagningen på onsdag lunch samt kväll. Drop-in mottagningen vardagar 8-12 berörs inte av stängningen.

Vi har även blivit tvungna att ställa in de planerade kurserna i: Mat för hälsa, Livsstil för lust och hälsa, Hjärnjympa, Diabeteskursen samt Sömnskolan.

Vi beklagar detta och hoppas att få igång dem när personalen är komplett igen.

Hjärt-Lungräddnings kursen kommer att gå av stapeln enligt plan och kurserna i Med. Qigong, Med. Yoga, Yoga Mindfulness och gympa tisdagar och onsdagar är igång som vanligt.

Gå-gruppen är fantastiska och promenerar på.