Tel: 08 - 661 48 59

Tyvärr har vår sjukgymnast Gunilla fått förhinder och kan inte komma på onsdag den 23 maj som annonserats.

Detta var den sista gången det var tänkt att vi skulle ha denna service denna terminen men vi hoppas att vi kan återkomma med glädjande besked inför hösten.