Tel: 08 - 661 48 59

Onsdagen den 28 mars har ÖSF inte någon föreläsning. Vi tar påsklov!

Välkomna tillbaka den 11 april då Maria Chatziapostolou, audionom, ska prata om Hörsel på äldre dar.

Välkomna!