Tel: 08 - 661 48 59

Det är så roligt att våra nyhetsbrev har blivit så uppskattade!

Om ni har tagit bort våra nyhetsbrev och inte längre får dem så måste ni själva gå in på vår hemsida och teckna er på nytt.

ÖSF kan tyvärr inte göra det åt er – om ni aktivt har tryckt bort oss, med vilje eller av misstag.

Gå in på framsidan av hemsidan och teckna er så att ni får vårt nyhetsbrev och inte går miste om något som händer!