Tel: 08 - 661 48 59

Publicerat 20-03-26

Den pågående influensan med Coronaviruset slår hårt mot Stockholm. Enligt myndigheternas bedömning har vi ännu inte nått toppen på smittspridning och antalet smittade i befolkningen kommer att öka.  Invånarna rekommenderas att arbeta hemifrån och äldre personer ska helst vistas hemma. Vi har att vänta ett i tiden utdraget förlopp. Enligt föreningens stadgar ska årsmöte hållas senast under maj månad. Med hänsyn tagen till allt detta har styrelsen i dag beslutat att årsmötet skjuts framåt i tiden till början av september. Kallelse skickas ut till alla medlemmar senast 14 dagar före mötet tillsammans med valberedningens förslag.

Alla grupper och föreläsningar är inställda terminen ut, vilket tidigare informerats om. Förmiddagsmottagningen är öppen för patienter som behöver återbesök. Det gäller ett fåtal och ska ses som en viktig service istället för att berörda ska behöva söka sig till en vårdcentral. Några få medlemmar får också sjukvård i hemmet.

Ljuset, våren och sommaren väntar på oss. Jag tillönskar alla möjlighet att njuta av årstidens gåvor.

Varma hälsningar

Helena Levy

Ordförande