Tel: 08 - 661 48 59

 

Föreläsningen börjar kl. 14.00. Ingen anmälan

Vi börjar med kaffe ca klockan 14.30 till självkostnadspris

13/9Agneta Lundström – Levnadsvisdom i  Alf Henrikssons sällskap         

27/9 – Elisabeth Sörman – Diabetes hos vuxna

11/10 – Kristina Persson – Äldre och läkemedel

25/10 – Maria Juslin – Munhälsa

8/11 – Inga Zachau –  Ernest och Signe Thiel

22/11Jonas Johard – Fallskador             

6/12Avslutning:  Sven Idar – julsånger