Tel: 08 - 661 48 59

Läsecirkel – tisdagar kl. 14.00-15.30. Start  29/9.

Anhöriggrupp – samtalsgrupp för anhöriga som vårdar sjuka eller dementa i hemmet – onsdagar. Anmäl intresse.

Träningsrummet är öppet för enskild träning eller i par – bokning krävs.

Instruktör till träningsrummet för att få hjälp att komma igång med enskild träning – bokas. Onsdag 13-15 och Torsdag 9.15-11.15

Gågruppen – måndagar 10.30. Gå en promenad tillsammans med andra och få trevligt sällskap! Samling vid monumentet på Karlaplan.

Medicinsk Qigong – begränsat antal deltagare pga corona. Måndagar kl. 15. Start 7/9.

Yoga Mindfulness – begränsat antal deltagare pga corona, torsdagar kl. 18.00-19.30. Start 3/9.

Medicinsk Yoga – begränsat antal deltagare pga corona. Måndagar kl. 10.00. beräknas starta i slutet av sept.