Tel: 08 - 661 48 59

Hjärngympa

NYHET!!

Vi tar ett nytt grepp kring hjärnjympa och kallar kursen för HJÄRNKRAFT!!

Gruppen går tillsammans igenom

  • Hjärnan – minnesfunktion och kreativitet, en dator under ständig konstruktion.
  • Minnets mysterier och källkritik, praktisk träning, teknikens påverkan.
  • Kreativitet och problemlösning, praktisk träning, metoder för idégenerering

Förbättra ditt minne och underlätta din vardag!

Gruppen leds av Johan Gustafsson

Antal tillfällen: 4+1

Startdatum: torsdagar 24/3 kl.14.00-16.00

Kostnad: 150:-

                   

 

Anmälan görs via kontaktformuläret nedan (eller ring distriktssköterskorna: 08-661 48 59)

Hjärngympa

Godkänn

5 + 14 =

( För att undvika skräppost - Vänligen svara på ovanstående matematiska tal )