Tel: 08 - 661 48 59

Vi har utökat vårt gymnastik utbud med en grupp på onsdagar kl. 10.00.

Elisabeth Falkman som har över 30 års erfarenhet av att leda gymnastikgrupper kommer och blir vår instruktör.

Anmälan nödvändig.

Ni som har gått tisdagar med Jill har era platser kvar i den gruppen.

Nya deltagare välkomna att anmäla sig till denna nya gymnastikgrupp.

VÄLKOMNA!