Tel: 08 - 661 48 59

GÖRAN BOLL

1998 medverkade Göran i Sveriges första yogaforskningsprojekt på Karolinska Institutet. Han har även föreläst på KI.s läkarutbildning, han deltar f.n. i två av världens största hjärtyoga studier och är initiativtagare till den terapeutiska onlinetjänsten MediYoga Online.

Göran har genom åren haft ett avgörande inflytande på hur yoga används allt bredare inom vården, i Sverige och i andra länder. Internationellt känd föreläsare även i Yoga kretsar.

Utbildat personal inom sjukvården i Medicinsk Yoga i Sverige och även inom vården i övriga Skandinavien och i USA.

Idag fokuserar Göran via föreläsningar, workshops, kurser, forskning m.m. på att sprida kunskap om yoga, meditation och medvetenhet i Sverige och internationellt.

Målsättningen är att tillgängliggöra dessa kraftfulla, mångtusenåriga tekniker till alla som är intresserade och har behov av dem.

Onsdag den 11 september kommer Göran till ÖSF och berättar om vad vetenskapen säger om Yoga.

Kl. 14.00 börjar föreläsningen. Välkomna!