Tel: 08 - 661 48 59

Dina personuppgifter är trygga hos oss!

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation) EU-förordning som gäller from 20180525. Den har till syfte att stärka skyddet för personer vid hantering av personuppgifter inom EU. Helt enkelt för att du ska känna dig trygg i det digitala samhället. Den ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Mycket är sig likt, men skyddet för din personliga integritet förstärks. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att vi hanterar din personliga information med största omsorg och i enlighet med GDPR, så att vi kan ge dig en positiv och relevant upplevelse för de tjänster och förmåner vi erbjuder.

Vilka personuppgifter hanterar ÖSF? Och för vilka syften behandlar vi dina personuppgifter?

Vi inhämtar de personuppgifter som är nödvändiga för vår verksamhet, till exempel uppgift om ditt namn och din adress, födelsenummer samt telefon nummer och mailadress samt i förekommande fall om du inte bor på Östermalm om du arbetar här. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla vårt åtagande till dig som medlem.

Vilka uppgifter vi inhämtar beror på vilken tjänst vi talar om.

Vi för journal när medlemmen kommer till oss som patient men om man kommer som deltagare i kurs eller grupp så behöver vi bara namn och kontaktuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda våra tjänster på ett tryggt och säkert sätt. Därför behöver vi exempelvis behandla ditt personnummer så att vi säkert kan identifiera dig. Vi behandlar dina personuppgifter för att:

  • kunna bekräfta din identitet och skriva journal enligt de lagar och förordningar som styr Hälso- och Sjukvården.
  • kunna administrera vår kursverksamhet.
  • kunna utveckla våra produkter och tjänster (kurser och grupper samt hälsosamtal).

Vi hanterar alltid dina uppgifter på ett säkert sätt och med sekretess enligt Sekretesslagen och Journallagen.

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till eller om det finns lagar som kräver att vi måste spara dem en viss tid.

Din integritet är viktig för oss. Och det är väldigt viktigt att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Som medlem behöver du inte göra något, men om du vill veta mer är du välkommen att ringa oss på ÖSF, 08-6614859.