Tel: 08 - 661 48 59

Vi har ingen verksamhet men vi har fortfarande öppet på vår sjukvårdsmottagning, vår fotvårdsmottagning samt vår läkar mottagning.

Men vi har bara bokade besök.

Allt för att vi ska hålla distans till varandra i våra små lokaler.

VÄLKOMNA att ringa och boka tid för besök!

08-6614859