Tel: 08 - 661 48 59

Förnyelse av medlemskap 2018 sker med inbetalningskort som skickas ut till alla gamla medlemmar i början av januari.

Eller kom ner till mottagningen och betala med kort.

250:- per person och kalenderår är kostnaden för medlemskap.

Välkomna till ÖSF!