Tel: 08 - 661 48 59

ÖSF:s Höstprogram 2021

Anmälan obligatoriskt pga restriktionerna.

Föreläsningen börjar kl. 14.00. 

Vi avslutar med kaffe klockan ca 15.00.

15/9 Kaffestund – Styrelsen berättar om nyheter i föreningen

29/9 – Maria Chatziapostolou – Hörsel på äldre dar

13/10 – dietist Jasmin Matinzadeh Äta bör man…

27/10 – återkommer med program

10/11 – återkommer med program

24/11Elsebeth Welander-BerggrenCarl Fabergé – tsarernas guldsmed

8/12 – Namn – Avslutning

 

Välkomna!