Tel: 08 - 661 48 59

Christina Sandlund är distriktssköterska och medicine doktor.

Hennes forskningsområde är sömn och sömnbesvär.

Christina arbetar kliniskt som distriktssköterska på vårdcentral med sömnmottagning, samt med vårdutveckling och fortbildning i primärvården.

 Välkomna!