Tel: 08 - 661 48 59

Mattias Wretman, psykolog – Psykisk hälsa genom livet.

Vilka faktorer genom livet bidrar till en god mental hälsa, bra humör och harmoni?  Depressioner, ångest och stress i den äldre befolkningen och friskhetsfaktorer och hur man kan tänka och bete sig I sin vardag för att förebygga och främja god psykisk hälsa kommer att beröras.

Välkomna till föreläsning den 9 oktober kl. 14