Tel: 08 - 661 48 59

Att förändra vanor – hur får man till det och var ska man börja.

Sofia Trygg Lycke är Specialistsjuksköterska och grundutbildad psykoterapeut. Sofia har arbetat tillsammans med Mai-Lis Hellènius på Livsstilsmottagningen och arbetar nu med utbildning inom hälsosamma levnadsvanor i Stockholms läns landsting samt med Handlingsprogram övervikt och fetma och MI, Motiverande Samtal.

Hon är även medlem i temagruppen, Hälsofrämjande förhållningssätt (HFF) inom Hälsofrämjande Sjukvård och har skrivit två böcker inom området samtal och övervikt.

Onsdag den 28 februari kommer hon till ÖSF och lär oss hur man ska göra för att ändra sina vanor till det bättre.

VÄLKOMNA!