Tel: 08 - 661 48 59

Vi behöver någon som kan ställa upp och leda vår gympa soft grupp när vår ordinarie ledare får förhinder.

Kanske också ta över och leda vår grupp någon gång i veckan?

Hör av dig till oss!