Tel: 08 - 661 48 59

Under hösten kommer vi att ha en föreläsningsserie om vår livsstil. Allt hänger ihop!

Vi börjar med en sömnföreläsning av Christina Sandlund som är distriktssköterska och har doktorerat om sömn. (18/9 kl.18.00)

Fortsätter sedan med stress och utbrändhet med allmänläkare Astrid Grensman som jobbat på Livsstilsmottagningen på KI och forskar kring ämnet. (16/10 kl. 18.00)

Efter det får vi lyssna på vår ”livsstilsguru” Mai-Lis Hellénius som kommer att prata om mat och riskbeteende. (13/11 kl. 18.00)

Sist men inte minst kommer allmänläkare Alexandre Wajngot och pratar om Diabetes som vi alla riskerar att drabbas av pga vårt sätt att leva. (11/12 kl. 18.00)

Livsstilsföreläsningarna kommer att vara på kvällstid, en gång i månaden onsdagar kl. 18.00 för att så många som möjligt som yrkesarbetar ska ha möjlighet att komma.

För att möjliggöra att fler kan bli medlemmar så ingår medlemskapet i inträdesavgiften, 250:-. Medlemmar kommer in gratis.

Anmälan obligatoriskt. begränsat antal platser.

 

VÄLKOMNA