Tel: 08 - 661 48 59

 

Kära medlemmar i Östermalms sjukvårdsförening!

Östermalms sjukvårdsförening finns till för våra medlemmar. Under de 122 åren som föreningen funnits har behoven och önskemålen ändrats, bland annat beroende på hur den allmänna sjukvården har utvecklats.

Vi i styrelsen arbetar med att försöka utveckla och anpassa vår verksamhet. Vi vill gärna veta vad du tycker om föreningen. Vad tycker du är bra, vad kan vi göra bättre.

Vi hoppas att du vill svara på några frågor om Östermalms sjukvårdsförening. Vår förhoppning är att riktigt många tar sig tid att svara då detta kan bli ett viktigt underlag för att göra föreningen ännu bättre.

Vi vill gärna ha ditt svar senast den 15 februari 2022.

Resultatet av enkäten kommer vi att redovisa på ett medlemsmöte under tidig vår.

Tack för att du hjälper till!

Rune Nyberg

Ordförande i styrelsen

Frågor:

 • Sedan mars 2020 har det varit begränsad verksamhet. När verksamheten kommer i gång som tidigare – Är det något du saknar? Ägnar vi oss åt rätt saker idag?

 

………………………………………………………………………………………

 

 • Ibland har det föreslagits att ÖSF skall erbjuda någon slags kuratorsstöd för att bland annat ge råd om var man vänder sig i den hälso – och sjukvård som samhället erbjuder. Vad tror du om detta?

 

………………………………………………………………………………………

 • Nämn tre saker som du tycker att ÖSF gör bra:

 

………………………………………………………………………………………

 • Nämn tre områden där vi skulle kunna bli bättre:

 

……………………………………………………………………………………….

 • Blir du bra bemött och väl omhändertagen på mottagningen? (1= mycket dåligt, 5= mycket bra. Ringa in ditt alternativ).

 

1________________2________________3_______________4_________________5

Kommentar:

……………………………………………………………………………………….

 • Har vi lämpliga öppettider?

 

1________________2________________3_______________4_________________5

Kommentar:

……………………………………………………………………………………….

 • Hur har du upplevt ÖSF under pandemin? Tycker du att ÖSF gjorde rätta avvägningar beträffande öppethållande och tillgänglighet under pandemin 2020 – 2021.

 

……………………………………………………………………………………….

 

 • Hur blev du medlem i ÖSF?
 • Rekommendation av redan medlem
 • Annons
 • Hemsidan
 • Facebook
 • Annat, beskriv nedan:

……………………………………………………………………………………….

Lämna gärna övriga synpunkter och kommentarer.

Stort tack för Dina synpunkter