Tel: 08 - 661 48 59

Vi har turen att få en mycket populär föreläsare i ämnet Diabetes hos vuxna onsdagen den 27 september till föreningen.

Elisabeth Sörman är distriktssköterska och har mångårig erfarenhet som diabetessjuksköterska inom primärvården.

Hennes specialintresse är att arbeta preventivt för att försöka förhindra/försena insjuknandet i typ 2-diabetes. Hon är medförfattare till litteratur i ämnet omvårdnad vid Diabetes och ofta anlitad föreläsare i ämnet.