Tel: 08 - 661 48 59

Som en del i vår Livsstilsserie ska vi ha en föreläsning om diabetes. Vi tror att det är många som har funderingar och undringar kring diabetes sjukdomen även om de inte har drabbats (än) av det själva.

Vi har bett en av våra främsta inom området att komma och ha en föreläsning om detta ämne.

Alexandre Wajngot är endokrinolog och docent. Alexandre har varit överläkare på Endokrinologiska kliniken på KS. Därefter arbetat som specialistläkare på Akademiskt Primärvårds Centrum i Diabetesteamet.

Föreläsningen är den sista i vår livsstilsserie för denna terminen. 11 december kl. 18.00.

Medlemmar kommer in gratis och icke medlemmar betalar 250:- inkl. medlemsavgift.

BOKA PLATS redan nu! Begränsat antal platser. Bokningen är bindande.

Välkomna!