Tel: 08 - 661 48 59

Hej! Nu är det dags att betala in medlemsavgiften för 2023!

Årsavgift: 250 KR

Bankgiro: 5792-1819

Det finns ingen åldersgräns för att bli medlem

Alla mottagningsbesök och hembesök av distriktssköterska är avgiftsfria.