Tel: 08 - 661 48 59

Till våra medlemmar.

Coronasjukdomen har drabbat och drabbar fortfarande många hårt med allvarlig sjukdom och hög dödlighet. Ingen kunde ana att det nya året skulle medföra så stora påfrestningar för samhället i stort, för sjukvården, äldrevården, familjer och för enskilda personer.  Sjukvårdsföreningen har som mål att  arbeta för att stödja medlemmarnas hälsa. Det gör vi genom att enkelt erbjuda hälso-och sjukvård och fotvård men även, och lika viktigt, träning, kurser, föreläsningar i aktuella ämnen och social samvaro. Många medlemmar besöker oss ofta och är mer som goda vänner än patienter.

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, liksom ansvariga inom regionen har utfärdat restriktioner till befolkningen. Hårda restriktioner gäller för alla och särskilt för äldre över 70 år. Restriktionerna ska följas för att motverka ytterligare smittspridning och förvärra situationen. Mot den bakgrunden beslöt styrelsen att stänga mottagningen från 30 mars och preliminärt fram till 15 juni. Distriktssköterskan Agneta och fotvårdaren Jeanette arbetar 60% respektive 40% med telefonkontakter, rådgivning, samtal, hjälp med anskaffning av näringslösningar, inkontinensskydd och enstaka patientbesök för hjälp t.ex. med injektioner.

Fr.o.m. 1 juni kan besök tas emot på sjukvårdsmottagningen och fotvården mellan kl. 08-12 men endast enskilt och efter tidsbokning.  På så sätt undviks smitta och de restriktioner som gäller kan följas. Gågruppen,  som träffas måndagar kl. 10.30 på Karlaplan, har varit i gång hela tiden men promenerar med behörigt avstånd från av varandra – bra gjort!

Årsstämma var planerad till mitten av maj men planeras nu kunna genomföras i början av september. Kallelse kommer per post till varje medlem.

Vi får hålla ut. Träna gärna, gå ut i friska luften. På vår web-sida finns bra tips på hur man  kan träna. Så får vi hoppas att denna farsot ebbar ut och vi kan träffas som vanligt på Tyskbagargatan 11.

Bästa hälsningar till er alla

Styrelsen

Gm Helena Levy

ordförande