Tel: 08 - 661 48 59

Föreläsningen om bäckenbotten blev tyvärr inställd. Istället har vi lyckats få Maria Chatziapostolou, audionom från Audionomkliniken, att komma tillbaka till oss och prata om hörsel och apparater.

Detta sker den 27 mars kl. 14.00. Kaffe serveras efter föreläsningen som vanligt!

Passa på att betala medlemsavgiften för år 2019 om du inte gjort det; 250:- per person och kalenderår.

Välkomna alla nya och gamla medlemmar!