Tel: 08 - 661 48 59

Den 29/11 kl. 14:00 har vi återigen vårt café.

Den här gången gästas vi av Ann-Charlotte Edlund, som är Leg psykolog, Leg psykoterapeut samt handledare och lärare i psykoterapi.

Ann-Charlotte arbetar på Barnpsykologgruppen och har arbetat som psykolog sedan 2000 och då framför allt med barn, tonåringar, unga vuxna och deras familjer men även med vuxna. Tidigare har hon arbetat som skolpsykolog och psykolog inom BUP öppenvård men även inom slutenvård samt på vårdcentral.
Ann-Charlotte kommer till oss för att ge oss möjlighet att prata om relationerna kring barn och barnbarn. Förväntningarna som ställs på mor och farföräldrar harmonierar inte alltid med den egna viljan och kanske inte minst, förmågan. Det är även inte alltid lätt att förstå dagens kanske friare uppfostran och sätt att se på barnens plats i samhället.

Denna träff blir extra bra om ni vill maila in lite frågor innan. Har du någon fundering, maila till hanna.kallin@osjf.se