Tel: 08 - 661 48 59

Ämnesområden vid hälsosamtal


Här kan du läsa om ämnesområden som kan vara aktuella att diskutera i ett hälsosamtal

Alkohol

Många har hört eller läst att måttligt med alkohol till och med kan vara bra för hälsan. Men sanningen är att alkohol har alldeles för många biverkningar för att kunna rekommenderas som medicin. Alkoholen når alla organ och påverkar i stort sett hela kroppen, både in...

läs mer

Diabetes

Diabetes är en av våra stora folkhälsosjukdomar. Det finns mycket man kan göra själv för att undvika att bli sjuk och för att må bra när man fått sin diagnos. Distriktssköterskorna kan ge råd om hur man kan undvika komplikationer och hjälpa till med att göra...

läs mer

Inkontinens

Inkontinens innebär oftast att inte kunna kontrollera urinblåsan, dvs. att urin ofrivilligt läcker ut. Urininkontinens eller urinläckage som det också kallas, är vanligt bland både kvinnor och män. Orsakerna till inkontinens kan vara flera, men det tyder sällan på...

läs mer

Kost

Våra matvanor har stor betydelse för hälsan och risken att utveckla olika sjukdomar. Många skulle kunna förbättra sina matvanor för att må bättre på både kort och lång sikt. Vissa grupper med särskilt dåliga matvanor kan behöva extra stöd när det gäller både...

läs mer

Läkemedel

Läkemedel är ett stort och brett område som upptar många människors funderingar. På mottagningen ges stöd och råd i läkemedelsfrågor utifrån distriktssköterskans kunskapsområde. Distriktssköterskorna har behörighet att förskriva de läkemedel, som ingår i...

läs mer

Motion

  Fysisk aktivitet och inaktivitet har många effekter på människors hälsa och på folkhälsan i stort. Fysisk aktivitet definieras som all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning, dvs så man blir varm och litet svettig. Regelbunden motion skyddar även våra...

läs mer

Rök– och snusavvänjning

Rökning påskyndar åderförfettning och underlättar proppbildning i kranskärlen. Rökning har en direkt påverkan på blodfetter och produktionen av det onda kolesterolet. Det är aldrig för sent att sluta röka och det är det bästa du kan göra för att minska risken att...

läs mer

Smärta

Smärta skapar oro och stress när man känner att man inte kan påverka vad som sker. Maktlösheten över smärtan skapar rädsla. Rädslan i sin tur förvärrar smärtupplevelsen och leder till ett konstant spänningstillstånd. Man hamnar i en ond cirkel som många känner till...

läs mer

Stress och återhämtning

Att uppleva stress är en del av livet – alla blir stressade någon gång. Det händer i situationer som kräver något extra och kroppen får då extra kraft och energi. Men om stressen pågår länge kan kroppen ta skada. Därför är det viktigt med återhämtning och vila. Det...

läs mer

Sömnstörningar

Åtta timmars sömn behöver de flesta och sömnbrist förvärrar symtom på andra sjukdomar. Kroppen måste få chans att återhämta sig och byggas upp. Sömnen styrs av vår biologiska klocka, växling mellan ljus och mörker. Vi är alla olika känsliga för störning. Sömnen är...

läs mer

Vikt

Övervikt kan precis som undervikt vara ett problem. Målet är att ha en vikt som ger ökat välbefinnande och bättre livskvalitet och öka förståelsen för betydelsen av goda matvanor och motion. För att lyckas med en bestående viktminskning krävs ett långsiktigt arbete....

läs mer