Tel: 08 - 661 48 59

Kristina Persson är fortbildningsapotekare med särskilt ansvar för äldre och läkemedel på enheten för

Medicinsk fortbildning på hälso- och sjukvårdsförvaltningen och ska prata om Äldre och läkemedel

för våra medlemmar onsdag den 11 oktober kl. 14.00.

Välkomna!