Tel: 08 - 661 48 59

Aktuellt


Öppet tider i jul och nyårshelgen

måndag 23 december stängt

fredag 27 december stängt

måndag 30 december stängt

torsdag 2 januari stängt

fredag 3 januari stängt

måndag 6 januari stängt

 

Lediga tjänster: Gympaledare och Distriktssköterska

ÖSF söker

Erfaren och kunnig distriktssköterska som tycker om att arbeta med grupper samt en eller två glada gymnastikledare att leda vår SoftGympa under våren och framåt.

Titta gärna in under fliken ”Om oss” under Lediga tjänster.

 

Vaccination hos ÖSF

Vi vaccinerar vardagar kl. 8-12 från den 20 november till den 29 februari 2020.

Vi vaccinerar endast riskgrupper.

Välkomna!

Diabetes föreläsning av Alexandre Wajngot 11/12 kl. 18.

Som en del i vår Livsstilsserie ska vi ha en föreläsning om diabetes. Vi tror att det är många som har funderingar och undringar kring diabetes sjukdomen även om de inte har drabbats (än) av det själva.

Vi har bett en av våra främsta inom området att komma och ha en föreläsning om detta ämne.

Alexandre Wajngot är endokrinolog och docent. Alexandre har varit överläkare på Endokrinologiska kliniken på KS. Därefter arbetat som specialistläkare på Akademiskt Primärvårds Centrum i Diabetesteamet.

Föreläsningen är den sista i vår livsstilsserie för denna terminen. 11 december kl. 18.00.

Medlemmar kommer in gratis och icke medlemmar betalar 250:- inkl. medlemsavgift.

BOKA PLATS redan nu! Begränsat antal platser. Bokningen är bindande.

Välkomna!

 

Läkare hos ÖSF

Sedan en tid tillbaka kan vi erbjuda läkare hos oss på ÖSF.

På onsdagseftermiddagar kl. 13.00-17.00 kommer vi under hösten att kunna boka in er för ett besök till vår läkare Kent Johansson.

Kent är allmänspecialist sedan många år och har lång erfarenhet som läkare inom primärvården.

Vi har ju inte samma uppdrag som Vårdcentralerna men vill man ha en läkare att samtala med så finns nu chansen för våra medlemmar.

Ring 6614859 och boka en tid till dr Johansson.

Mai-Lis Hellénius – vår ”livsstilsguru” kommer tillbaka till oss den 13 november kl. 18.

ÖSF har under hösten haft en föreläsningsserie på kvällstid, en gång i månaden onsdagar kl. 18.00 för att så många som möjligt som yrkesarbetar ska ha möjlighet att komma, som vi kallar för Livsstilsserie.

Vi började med en sömnföreläsning av Christina Sandlund som är distriktssköterska och har doktorerat om sömn. (18/9 kl.18.00)

Vi fortsatte sedan med stress och utbrändhet med psykolog Mattias Wretman. (16/10 kl. 18.00)

Och nu är det dags att få lyssna på vår ”livsstilsguru” Mai-Lis Hellénius som kommer att prata om mat och vardagsrörelse – senaste nytt. (13/11 kl. 18.00)

Sist men inte minst kommer allmänläkare Alexandre Wajngot och pratar om Diabetes som vi alla riskerar att drabbas av pga vårt sätt att leva. (11/12 kl. 18.00)

För att möjliggöra att fler kan bli medlemmar så ingår medlemskapet i inträdesavgiften, 250:-. Medlemmar kommer in gratis.

Anmälan är obligatorisk och bindande. Begränsat antal platser.

VÄLKOMNA

 

NYHETSBREV – Medlemsenkäten

157 medlemmar har besvarat enkäten- stort tack för svaren! De är värdefulla för att bedöma föreningens verksamhet, kvalitet och värde för medlemmarna. Överlag mycket positiva svar och kommentarer. Den goda tillgängligheten till mottagningen, även vissa eftermiddagstider, fotvården och ”gympan” nämns särskilt. Även möjligheten till läkarkontakt uppskattas. Trevlig miljö och vänligt och proffsigt bemötande framhålls också. Föreläsningarna är mycket uppskattade.

Det finns också förslag och önskemål om förbättringar. Ett problem som nämns av flera är trappan från Tyskbagargatan. Många har önskemål om fler grupper för gymnastik, men brist på ledare ha gjort att efterfrågan inte kunnat tillgodoses. Förslag på lämplig person tas tacksamt emot. Flera vill ha tillgång till massage och mer läkartid. Andra kommentarer  är att marknadsföringen/”synas bättre” borde öka. Ett önskemål finns om att köpa hjärtstartare och visa hus man använder den. Hjärtstartare finns sedan länge liksom kurser i HLR -Hjärt-Lung-Räddning- och annonseras återkommande. En kurs har just genomförts.

Önskemål om att kunna ta fler blodprover, EKG, fler olika vaccinationer är inte möjliga att tillgodose. Detta på grund av att sjukvårdsföreningen är en helt fristående ideell verksamhet utan koppling till eller vårdavtal med Landstinget/regionen.  Sådana behov tillgodoses av vårdcentralerna som har vårdavtal, ekonomisk ersättning och möjlighet att utnyttja alla de serviceavtal som landstinget träffat.

Vid styrelsen möte 5 november kommer bl.a. enkätsvaren behandlas. Vill påminna om att även personer som inte bor på Östermalm är välkomna som medlemmar. Än en gång – varmt tack för era svar!

Helena Levy, ordförande

 

SÖKES: Gympaledare!

ÖSF söker en eller två glada gymnastikledare att leda vår SoftGympa under våren och framåt.

6 tim/v dagtid. Fokus på balans och rörelseglädje.

Kontakta verksamhetschef Agneta tfn 6614859.

Extra föreläsningar om vår livsstil!

Under hösten kommer vi att ha en föreläsningsserie om vår livsstil. Allt hänger ihop!

Vi börjar med en sömnföreläsning av Christina Sandlund som är distriktssköterska och har doktorerat om sömn. (18/9 kl.18.00)

Fortsätter sedan med stress och utbrändhet med allmänläkare Astrid Grensman som jobbat på Livsstilsmottagningen på KI och forskar kring ämnet. (16/10 kl. 18.00)

Efter det får vi lyssna på vår ”livsstilsguru” Mai-Lis Hellénius som kommer att prata om mat och riskbeteende. (13/11 kl. 18.00)

Sist men inte minst kommer allmänläkare Alexandre Wajngot och pratar om Diabetes som vi alla riskerar att drabbas av pga vårt sätt att leva. (11/12 kl. 18.00)

Livsstilsföreläsningarna kommer att vara på kvällstid, en gång i månaden onsdagar kl. 18.00 för att så många som möjligt som yrkesarbetar ska ha möjlighet att komma.

För att möjliggöra att fler kan bli medlemmar så ingår medlemskapet i inträdesavgiften, 250:-. Medlemmar kommer in gratis.

Anmälan obligatoriskt. begränsat antal platser.

 

VÄLKOMNA