Tel: 08 - 661 48 59

Agneta Lundström kommer till oss den 13 september och föreläser om Levnadsvisdom i Alf Henrikssons sällskap.

Agneta har tidigare varit chef för Kungliga Husgerådskammaren.