Tel: 08 - 661 48 59
Östermalms Sjukvårdsförening

Styrelse


Styrelse

Vår styrelse arbetar för att stötta och utveckla arbetet med Östermalms Sjukvårdsförening.

Margareta Boman, ordförande

Helena Levy, vice ordförande

Maud Dyhlén, sekreterare

Sven Milltoft

Göran Oljeqvist

Annika Strandell

Elsebeth Welander Berggren

Styrelsesuppleanter:
Lars Arbin

Gunilla Kuylenstierna

Thomas Zakrisson

Om du har frågor eller synpunkter, kontakta verksamhetsansvarig Annika Strandell på mejl exp@osjf.se eller telefon: 08 – 661 48 59