Tel: 08 - 661 48 59

Yoga

Yoga har utvecklats under flera tusen år i Indien som en möjlighet till personlig utveckling och många olika yogastilar har utvecklats baserade på de ursprungliga principerna. Det finns en stor mängd övningar och metoder för att hjälpa människor att hitta sinnesro och ett inre lugn. Yogatraditionen har vuxit fram som ett svar på människors sökande efter mening och längtan att känna sig tillfreds i sina liv. I väst används yoga framförallt för välbefinnande och som behandling. Inom traditionen anses yoga ha medicinska effekter så länge de ursprungliga principerna följs. Mycket forskning pågår om yogas medicinska effekter och det som hitintills visat sig verksamt är fysiska ställningar och rörelser, meditation och andningsövningar, oavsett vilken traditionell yogastil som använts.

Mindfulness är en del av yoga och är ett tillstånd då vi är helt och fullt närvarande i nuet. Genom undervisningen i yoga-mindfulness får du lära dig hur du kan minska oroliga tankar och turbulensen i sinnet. När du övar regelbundet kan du hitta till ett djupare och mer varaktigt lugn inom dig som ger ökad inre trygghet, kreativitet och glädje. Inom yoga-traditionen ses kropp och själ som en odelbar helhet. Yogans metoder är uppbyggda för att förbättra vår totala hälsa. Genom att öva kan du utveckla ditt fysiska, psykiska och själsliga välmående och lägga en grund för dina existentiella behov.

Man väljer den kursdag som önskas.

Grupperna leds av: Måndagar: Eva Lindblad Torsdagar: Astrid Grensman

Måndagar kl. 10.00 Yoga

Startdatum: Måndag 8 januari 2018 kl. 10 samt ny kurs måndag 19 mars kl. 10 Ledare Eva Lindblad

Antal tillfällen: 10ggr samt 10 ggr

Kostnad: 1000:- /kurs

Torsdagar kl 18.00 Yoga Mindfulness

Startdatum: torsdag 11 januari 2018 kl. 18.00 samt 5 april kl. 18.00. Ledare Astrid Grensman.

Antal tillfällen: 10ggr kurs 1  samt  5 ggr kurs 2

kostnad: 1000:- /kurs 1 samt 500:-/kurs 2

Anmälan görs via kontaktformuläret nedan (eller ring distriktssköterskorna: 08-661 48 59)

1 + 6 =

( För att undvika skräppost - Vänligen svara på ovanstående matematiska tal )