Tel: 08 - 661 48 59

Aktuellt


ÖSF stängt fredag 22 mars

Fredagen den 22 mars har vi stängt hela dagen pga utbildning av personalen!

Välkommen på torsdagen innan eller måndagen efter!

Audionom Maria pratar om hörsel den 27 mars.

Föreläsningen om bäckenbotten blev tyvärr inställd. Istället har vi lyckats få Maria Chatziapostolou, audionom från Audionomkliniken, att komma tillbaka till oss och prata om hörsel och apparater.

Detta sker den 27 mars kl. 14.00. Kaffe serveras efter föreläsningen som vanligt!

Passa på att betala medlemsavgiften för år 2019 om du inte gjort det; 250:- per person och kalenderår.

Välkomna alla nya och gamla medlemmar!

Föreläsningen om bäckenbotten den 27/3 har vi varit tvungna att ställa in. Återkommer med nytt program för detta datum.

Uroterapeut Charlotta Bergström som skulle hålla vår föreläsning den 27/3 om
– Bäckenbotten – vilken tur annars skulle allting ramla ur! Blåsa, tarm, inkontinens, har tyvärr fått förhinder.

Vi letar nu efter alternativa datum för den föreläsningen och hoppas att vi kan hitta något som passar.

Återkommer med nytt program för den 27 mars.

Stefan Einhorn pratar om att göra skillnad på föreläsningen den 13 mars kl. 14.00.

Stefan Einhorn är professor i molekylär onkologi vid Karolinska Institutet och överläkare vid Radium–

hemmet. Han har skrivit flera populärvetenskapliga böcker om medicin.

Stefan Einhorn är verksam sedan många år som föreläsare. Han är en ofta anlitad föreläsare inom områdena etik, konsten att vara snäll, ledarskap, medicinsk etik samt visdom.

Stefan Einhorn medverkar regelbundet i radio och TV. Han har bland annat varit sommar– och

vinterpratare.

Texten är ett utdrag från Stefan Einhorns hemsida.

Hos oss på ÖSF den 13 mars kommer han att prata om ”Att göra skillnad”.

Kaffe serveras till självkostnadspris efter föreläsningen.

Hjärtligt välkomna!

 

 

 

 

HLR-Hjärtlung-räddning fredag den 8 mars kl. 13.00

Fredagen den 8 mars blir nästa tillfälle för våra medlemmar att öva sig i Hjärtlungräddning.

Kl. 13.00-15.15 i våra lokaler. Anmälan krävs.

Medlemmar betalar 250:- och icke medlemmar betalar 500:-.

VÄLKOMNA!

Livsstilsprofessor Mai-Lis Hellénius pratar om Bästa maten för hälsan!

Vi är jätteglada!

Mai-Lis Hellénius som vi utnämnt till vår egen ”hälsoguru” på ÖSF kommer till oss onsdag den 27 februari och pratar om Bästa maten för hälsan-vad är det?

Mai-Lis har precis gått i pension som Livsstilsprofessor och hållit sin avskedsföreläsning på KI för en fullsatt aula. Nu ska hon ”bara slutföra sina forskningsprojekt” innan hon blir helt ledig.

Mai-Lis har jobbat som läkare sedan början av 80-talet och sedan år 2006 som professor i allmänmedicin, med inriktning mot just hjärtkärlprevention vid Karolinska Institutet, – livsstilsprofessor.

Den röda tråden i hennes yrkesverksamma liv har varit livsstilsrelaterade frågor och hon har bl.a. forskat om kost och hur vi blir påverkade av att sitta stilla.

Det är Mai-Lis som myntat begreppet att göra en ”Kiruna”. Alltså att sätta sig 10 ggr varje gång man sätter sig. Allt för att träna lårmusklerna och få oss att röra oss lite mer.

Vi hälsar Mai-Lis välkommen den 27 februari kl. 14.00 och våra medlemmar att komma och lyssna.

VÄLKOMNA